بهترین کیفیت

این گروه صنعتی همواره در تلاش بوده است تا محصولات را با کیفیت عالی در اختیار مشتریان قرار دهد.

پرداخت آنلاین

شما می توانید به راحتی با پرداخت آنلاین محصولات مورد نظر خودتان را تهیه کنید.

مقاومت مناسب

مقاوم در برابر صدا و حرارت و گرد و غبار

تماس با ما

گــروه صنعتی آلومینیــوم دررضــا بــا رســالت کارآفرینی و خلــق ارزش از طریــق نـو آوری در تولیـد انـواع پروفیل هـای آلومینیومـی بـا کیفیـت برتـر آغـاز بـه فعالیـت نمـوده اسـت.